برچسب : موسیقی شعر

ادبیات

احمد شاملو؛ شاعری در مسیر کمال

محمد زکی زاده
شاملو در این حرکت، از آغاز تجربهٔ شعر منثور تا امروز هم‌چنان در حرکت به سوی کمال بوده است و کار‌های اخیرش، نشان می‌دهد که روز به روز، بر اسرار کلام آگاهی بیشتری حاصل می‌کند....