برچسب : میانه روی

حکمت و فلسفه شرح مراتب طهارت عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس پنجم (قسمت اول)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی مجلس پنجم – قسمت اول «بسم الله الرحمن الرحیم» اعتدال و میانه روی در امور عملی: حضرت آقا در ادامه بحث طهارت ظاهر فرموده‌اند: «طهارت اعضاء از اطلاق و...