برچسب : میلاد مسیح

عمومی

کریسمس چه فرقی با سال نو میلادی دارد؟!

نویسنده
کریسمس چه فرقی با سال نو میلادی دارد؟! ...کریسمس همان سال نوی میلادی نیست. جشن کریسمس که در روز ۲۵ دسامبر برگزار می شود، یکی از اعیاد مذهبی پیروان دین مسیحیت است که آن را...