برچسب : میل جنسی به کودک

بهداشت و سلامت سلامت کودک

میل جنسی به کودکان _ پدوفیل ها

کودک من
 میل جنسی به کودکان چیست میل جنسی به کودکان یک ناهنجاری روانی است و عبارت است از تمایل جنسی عود کننده یک فرد بالغ به صورت واقعی یا تخیلی نسبت به کودکانِ زیر سیزده سال...