برچسب : میم مثل مادر

فیلم و سینما معرفی فیلم

معرفی فیلم میم مثل مادر

محمد زکی زاده
داستان فیلم میم مثل مادر این گونه است که سپیده در زمان جنگ ایران و عراق، از پرستاران شهر سردشت بوده و در بمباران شیمیایی سردشت، دچار تأثیرات شیمیایی شده است....