برچسب : مینا دندان

بهداشت و سلامت دهان و دندان

ساختمان دندان خود را بشناسید!

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) ساختمان دندان خود را بشناسید! ساختمان دندان از دو قسم تاج و ریشه تشکیل شده است که محل اتصال تاج و ریشه را طوق دندان می گویند. ساختمان تاج از سطح...