برچسب : میگرن

بهداشت و سلامت سلامت کودک

میگرن در کودکان

کودک من
میگرن شایع ترین تیپ سردرد متناوب در کودکان است. ده درصد کودکان پنج تا پانزده ساله میگرن دارند و میگرن عامل هفتاد و پنج درصد سردرد های کودکان است....