برچسب : ناتور دشت سلینجر

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «ناتور دشت» اثر جی. دی. سلینجر

نویسنده
ناتور دشت اثر بسیار مشهور و برجسته جروم دیوید سلینجر است و در سال ۱۹۵۱ منتشر شد در حال حاضر بیش از ۶۵ میلیون نسخه از این کتاب به‌ فروش رفته است. این کتاب که...