برچسب : ناخن

بهداشت و سلامت سلامت کودک

مواد غذایی مفید برای سلامت پوست، مو و ناخن و ترمیم زخم

کودک من
پوست توانایی ترمیم خود را دارد و به دلیل اینکه در لایه داخلی خود، تعداد زیادی پایانه عصبی و رگ خونی دارد، نسبت به گرما و نور بسیار حساس است و ممکن است به طور...