برچسب : نازلی

ادبیات شعر پارسی

زمستان شکست و رفت / شاملو و وارطان

محمد زکی زاده
در هنگام مرگ وارطان در اثر شکنجه احمد شاملو هم‌بند وارطان بود. وی در آن زمان شعر وارطان سخن نگفت را سرود که بعدها برای گذر کردن از سد سانسور، کلمه «نازلی» جای «وارطان» به‌کار...