برچسب : نامحدود

رمزهای موفقیت

افراد موفق نامحدود فکر می‌کنند

مهسا زکی زاده
افراد موفق نامحدود فکر می‌کنند… شاید خیلی‌ها بگویند تفکر نامحدود فقط توهم است، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر اختراعات و دست‌آوردهای بشر بعد از شکستن محدودیت‌های ذهنی زمان خود به دست آمده‌اند… مجله اینترنتی...
رمزهای موفقیت

اندوخته های نامحدود برای تو وجود دارند…

مهسا زکی زاده
اندوخته های نامحدود برای تو وجود دارند… این را بدان که نباید چیز کمی بخواهی یا از درخواست نعمت احساس گناه کنی، نعمت‌های خداوند به صورت اندوخته‌های نامحدود برای تو و همه وجود دارند. وین...