برچسب : نامه نگاری

ادبیات هنر

نامه نوشتن چه سود؟

امیرپاکنژاد
نامه نوشتن چه سود؟ برای تحلیل آثار یک هنرمند در هر تاریخ و جغرافیایی در نگاه اول مرجع تحلیلگران و مفسرین صرفا آثار آن هنرمند است....