برچسب : نامه

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

«چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم» نوشته نادر ابراهیمی (نامه شانزدهم)

محمد زکی زاده
همگام من در این سفر پر خاطره‌ی پر مخاطره! بارها گفته ام و تو خوب می دانی که ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

«چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم» نوشته نادر ابراهیمی (نامه نهم)

محمد زکی زاده
روزگاری است که حتی جوان های عاشق نیز قدر مهتاب را نمی دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شبهای شفاف و پر شکوه، کهکشان شیری و شهاب های فرو...
زندگینامه افراد موفق عارفانه

زندگی نامه علامه طباطبایی(ره) به قلم علامه حسن زاده آملی

سوخته
این کلمه پاسخ نامه ایست که بیوگرافی حضرت استاد علامه طباطبائی را، در زمان حیاتش، از من خواسته اند. بسم اللّه الرحمن الرحیم اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّک...
عارفانه

نامه ای به یک دل شکسته

سوخته
نامه‏ ایست که به دل‏ شکسته‏ اى رحمه اللّه علیه نوشته‏ ایم: بسم اللّه خیر الأسماء یار مفروش بدنیا که بسى سود نکرد آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود  ندانم خواجه در چه حال و منوال...