برچسب : ناپلئول هیل

رمزهای موفقیت موفقیت

تمام راه های پشت سرتان را خراب کنید!!…

مهسا زکی زاده
تمام راه های پشت سرتان را خراب کنید!!… برای این‌که واقعا بتوانید مسیری را طی کنید، بهتر است راه پشت سرتان را خراب کنید تا دیگر نتوانید عقب‌نشینی کنید! انسان وقتی که راهی برای تسلیم...