برچسب : نبروج

تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها   شسینا: سهام صنایع شیمیایی سینا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۳,۵۷۰ میلیون ریال درآمد داشته است....
تحلیل بنیادی

اخبار کدال در مورد سهام شرکت هایی که در گزارش ۱۱ ماهه خود بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته اند

محسن زکی زاده
اخبار کدال شپلی: سهام پلی اکریل ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۵۷,۰۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۲ ماهه برای سال مالی منتهی...
آرشیو تحلیل زنده

بازگشایی و توقف نمادها

هادی جنگجو
در پایان معاملات امروز نمادهای کاوه، پدرخش، دفارا جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و ختور جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : افزایش سرمایه آپ، تعدیل مثبت ۵۷ درصدی نبروج و …

محسن زکی زاده
کدال : افزایش سرمایه آپ، تعدیل مثبت ۵۷ درصدی نبروج و …  شسینا: شرکت صنایع شیمیایی سینا در دوره۱۲ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۱۶ ریال زیان محقق کرده است این...