برچسب : نجف دریابندری مترجم

ادبیات و هنر زندگینامه افراد موفق

زندگینامه نجف دریابندری مترجمی دقیق و توانمند

مهران توفیقی
مجموعه فعالیت‌های نجف دریابندری چنان وسیع است که از ادبیات، فلسفه تا کتاب مستطاب آشپزی را در بر می‌گیرد و گه‌گاه گوشه چشمی نیز به طنز نشان می‌دهد. سازمان میراث فرهنگی ایران، در سال ۱۳۹۶،...