برچسب : نحسی خرگوش

دنیای حیوانات

دنیای خرگوش‌ ها قسمت یازدهم (نحس بودن خرگوش ۲)

مونا حیدری
در زمان‌های دور، کشاورزان با دیدن خرگوش‌ها استرس می‌گرفتند که اگر زاد و ولد کنند، بسیار خسارت به بار خواهند آورد. بر اساس همین داستان می‌باشد که وقتی خرگوشی را در مرزعه یا زمین خود...