برچسب : نحس بودن خرگوش

دنیای حیوانات

دنیای خرگوش‌ ها قسمت دهم (نحس بودن خرگوش ۱)

مونا حیدری
تاريخچه‌ی اعتقاد به خرافات به بلندي تاريخ بشريت است كه از طريق مشاهده‌ی سنگ نوشته‏‌ها و كتيبه‏‌هاي كشف شده در آثار باستاني، از جمله آثار كشف شده‌ی مربوط به مصر باستان، قابل مشاهده و مطالعه...