برچسب : نخستین قطار ملی مترو

اخبار خبرهای داغ

نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی شد

فاطمه مجیدی
نخستین نمونه قطار ملی مترو با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور استاندار تهران و جمعی از مدیران شهری رونمایی شد....