برچسب : نخ دندان

دهان و دندان

ویژگی های نخ دندان خوب و روش صحیح استفاده از آن

نویسنده سلامتی تحلیلک
سلامت (دهان و دندان) ویژگی های نخ دندان خوب و روش صحیح استفاده از آن با مسواک نمی توان سطوحی از دندان که بین دو دندان مجاور قرار دارد را تمیز کرد و برای تمیز...