برچسب : نرخ ارز سنا

تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۲ در خصوص محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس سامانه سنا

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۲  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ دسته: ماده ۱۰۷ و ۱۱۳ ق.م.م  موضوع: محاسبه مالیات اشخاص خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا      به منظور رفع ابهامات در خصوص...