برچسب : نرخ مالیات

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۳۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۳۱: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است: تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۹: درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۵: نرخ مالیات، بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%)...