برچسب : نرم افزار شاد

عمومی

همه چیز درباره نصب نرم افزار شاد

نویسنده
همه چیز درباره نصب نرم افزار شاد...آموزش و پرورش اپلیکیشنی به اسم برنامه شاد درسی تهیه و در اختیار مدیران، معلمان و دانش آموزان قرار داده است. دانش آموزان بعد از دعوت توسط مدیر مدرسه...