برچسب : نسل پاک

حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس چهارم (قسمت چهارم)

سوخته
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی مجلس چهارم – قسمت چهارم طهارت در هنگام انعقاد نطفه: طهارت باید در تمام حالات و شئون انسانی حفظ شود. در روایت فرموده‌اند: اگر شوهری در حین مجامعت با...