برچسب : نشخوار‌کننده‌ی کاذب

دنیای حیوانات

دنیای خرگوش‌ها (قسمت دوم)

مونا حیدری
خرگوش می‌تواند از طریق بو کشیدن، صاحب خود را شناسایی کند و یا وقتی حیوانی غریبه وارد قلمرویش می‌گردد آن را تشخیص دهد. این حیوان به‌منظور افزایش میزان در معرض بودن گیرنده‌های بینی خود، حدود...