برچسب : نشستن قورباغه ای

سلامت کودک

مشکلات استخوانی _بخش اول_ پای پرانتزی، زانوی ضربدری و به داخل راه رفتن

کودک من
زانوی ضربدری زانوی ضربدری به حالتی گفته می‌شود که زانوی کودک هنگام صاف ایستادن به هم می‌چسبد و گیر می‌کند. زانوی ضربدری از چه سنی دیده می‌شود زانوی ضربدری نرمال در ۴ سالگی مشاهده می‌شود....