برچسب : نظامی گنجه ای

ادبیات شعر پارسی

نگاهی به خسرو و شیرین / به بهانه بزرگداشت نظامی گنجوی

محمد زکی زاده
نگاهی به خسرو و شیرین / به بهانه بزرگداشت نظامی گنجوی ... چو دل در مهر شیرین بست فرهاد / برآورد از وجودش عشق فریاد / به سختی می‌گذشتش روزگاری / نمی‌آمد ز دستش هیچ...