برچسب : نظامی

ادبیات شعر پارسی

نگاهی به خسرو و شیرین / به بهانه بزرگداشت نظامی گنجوی

محمد زکی زاده
نگاهی به خسرو و شیرین / به بهانه بزرگداشت نظامی گنجوی ... چو دل در مهر شیرین بست فرهاد / برآورد از وجودش عشق فریاد / به سختی می‌گذشتش روزگاری / نمی‌آمد ز دستش هیچ...
ادبیات

بررسی رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی

محمد زکی زاده
رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی ... باید به این نکته اشاره کرد که منظور هیچ یک از شاعران از گفتن این کلام تنبلی و کاهلی و نشستن به امید روزی مقسوم نیست...