برچسب : نظام آموزشی فنلاند

روانشناسی موفقیت

نکات آموزنده نظام آموزشی فنلاند

محسن زکی زاده
هشت دلیل برتری نظام آموزشی فنلاند   تکرار موفقیت نظام آموزشی فنلاند در رتبه بندی تحصیلی نشان دهنده درس هایی است که بقیه کشورها می توانند از آنها استفاده کنند. برای این کشور کوچک ارزش...