برچسب : نظم

رمزهای موفقیت

چیزی که انسان های موفق را از انسان های عادی جدا می کند…

مهسا زکی زاده
چیزی که انسان های موفق را از انسان های عادی جدا می کند… یک برنامه‌ی روزانه که بر پایه‌ی نظم و عادت‌های خوب بنا شده است، چیزیست که انسان‌های موفق را از انسان‌های عادی جدا...