برچسب : نقد فیلم کوتاه

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

یک لوکیشن ساده / نقد و بررسی فیلم کوتاه «یک آرایش ساده»

محمد زکی زاده
ساقی سلیمانی منتقد سینما، تئاتر و ادبیات در نوشته ای به فیلم کوتاه یک آرایش ساده پرداخته است. فیلم کوتاه یک آرایش ساده ساخته پریسا آزمایش یک تجربه‌ی موفق چند وجهی است. منطق فیلم کوتاه...