برچسب : نقد و بررسی مستند

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

حمیدِ هما، همای حمید / نقد و بررسی مستند «حمیدِ هما»

محمد زکی زاده
مستند حمیدِهما ساخته محمدعلی سجادی که پیش تر در هنر و تجربه اکران شد، در سایت هاشور که اختصاص به سینمای مستند دارد، در دسترس است....
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

مرا ببوس، اکسیر جاودانگی گلنراقی / نقد و بررسی مستند «مرا ببوس»

محمد زکی زاده
ارزش و اهمیت این اثر بدون شک در معدود مصاحبه ها و جمع آوری و نوع تدوین تصاویر آرشیوی و خصوصی از گلنراقی و انتخاب خود سوژه است و مانور بر روی شایعات و واقعیات...
فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

بیمه آری؟ بیمه نه؟ / نقد و بررسی مستند «زیر این چتر باران می بارد»

ساقی سلیمانی منتقد سینما، تئاتر و ادبیات در نوشته ای به مستند «زیر این چتر باران می بارد» پرداخته است....