برچسب : نقد کتاب آن دختر یهودی

معرفی کتاب

معرفی کتاب «آن دختر یهودی» نوشته خوله حمدی

نویسنده
کتاب «آن دختر یهودی» یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های عربی معاصر است و تاکنون ۴۷ نوبت تجدید چاپ شده است. ترجمه فارسی این رمان را اسما خواجه زاده انجام داده است....