برچسب : نمد دوزی

آموزش کسب و کار های خانگی کسب و کار خانگی

آموزش دوخت جامدادی نمدی طرح اتوبوس

آنجل
برای درست کردن جامدادی طرح اتوبوس، ابتدا الگوی اولیه اتوبوس را با توجه به اندازه های دلخواه می کشیم و بعد روی نمد الگوها را برش می زنیم....