برچسب : نمودار تلیسه

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سهام تلیسه (دامداری تلیسه نمونه)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال تلیسه همانطور که در نمودار و تحلیل سهام تلیسه مشاهده می کنید، این سهم بعد از نزول در چند ماه اخیر به نقطه ی پر پتانسیلی نزدیک شده است. طبق تحلیل تکنیکال تلیسه...