برچسب : نمودار خاذین

آرشیو تحلیل زنده تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

سهام خاذین (سایپا آذین)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خاذین همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام خاذین مشاهده می کنید این سهم در حدود دو سال است که در محدوده ی کانال رسم شده در حرکت است. کف کانال در تحلیل...