برچسب : نمودار خپارس

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خپارس (پارس خودرو)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام خپارس سهام پارس خودرو برخلاف وضعیت بنیادی خویش از شرایط تکنیکالی ایده آلی بهره می برد! و همان طور که در تحلیل سهام خپارس مشاهده می کنید، بعد از روند اصلاحی چند...