برچسب : نمودار ورازی

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل بنیادی و تکنیکال از سهام ورازی (بیمه رازی)

هادی جنگجو
تحلیل تکنیکال سهام ورازی همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام ورازی مشاهده می کنید، این سهم در محدوده ی ۱۳۶ تومان دارای حمایت بسیار مهم می باشد و این بار نیز بعد از رسیدن...