برچسب : نوجوان

بهداشت و سلامت سلامت کودک

ضرورت داشتن فعالیت فیزیکی در کودکان و نوجوانان

لیندا قاسمی
فعالیت بدنی ممکن است شامل فعالیت‌های برنامه ریزی شده از قبیل پیاده‌روی، دو، بسکتبال و یا دیگر برنامه های مشابه باشد یا ممکن است شامل فعالیت‌های روزانه از قبیل کارهای منزل و بیرون از خانه...