برچسب : نورد آلومینیوم

تحلیل بنیادی تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل سهام فنوال (نورد آلومینیوم)-آپدیت

مهسا زکی زاده
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام فنوال (نورد آلومینیوم) همانطور که در تحلیل تکنیکال سهام فنوال مشاهده می کنید امروز بعد از شکست مقاومت مهم خود که سقف کانال رسم شده می باشد با صف خرید...