برچسب : نوزاد جدید

سلامت کودک

تولد نوزاد دیگر در خانواده و نکات مهم در برخورد با فرزند بزرگ تر

کودک من
تولد فرزند دیگر تولد نوزاد جدید از جنبه های مختلف بر خانواده تأثیر گذار خواهد بود. پدر، مادر، پدر و مادر بزرگ، همسایه ها، دوستان نزدیک و… از این اتفاق مهم متأثر خواهند شد. شاید...