برچسب : نوشته دارن هاردی

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب موفقیت

معرفی کتاب «اثر مرکب» نوشته دارن هاردی

مجید بادپا
معرفی کتاب «اثر مرکب» نوشته دارن هاردی...اثر مرکب مطمئناً یکی از بهترین کتاب ها در زمینه بهبود فردی و موفقیت است که با اینکه سال های زیادی از انتشار آن نمی گذرد، باعث تغییر زندگی...