پنجشنبه/ 11 خرداد / 1402
آیس کافی دالگونا

نوشیدنی

سکنجبین

شربت سکنجبین نوشیدنی عالی برای سفره های افطار

شربت مفید سکنجبین بهترین نوشیدنی برای رفع عطش در روزهای گرم تابستان و همچنین سفره های افطار است. سکنجبین یکی از قدیمی ترین و مفیدترین شربت های خانگی است که در طب سنتی نیز بسیار به آن اشاره شده است و انواع بسیار گوناگونی دارد.