برچسب : نوپای ناب

کسب و کار معرفی کتاب

معرفی کتاب «قدرت خلق کسب و کار نوپا» نوشته اریک ریس

نویسنده
نویسنده کتاب «قدرت خلق کسب و کار نوپا» به شما یاد می دهد که یک کارآفرین در دنیای امروز، چه طور می‌تواند به نوآوری‌های بزرگی که منجر به موفقیت می شود، دست بزند. نام اصلی...