برچسب : نکات فیلمنامه نویسی

فیلم و سینما

نکاتی درباره فیلمنامه نویسی با ساختار کلاسیک

مجید بادپا
نکاتی درباره فیلمنامه نویسی با ساختار کلاسیک ...بعد از اینکه درباره ایده فیلمنامه خود مطمئن شدید، به قصه فکر کردید و شخصیت های داستانتان و پیرنگ را به خوبی پرداخت کردید، نوبت به شکل دادن...
ادبیات و هنر فیلم و سینما

فیلمنامه نویسی از نگاه بیلی وایلدر

محمد زکی زاده
فیلمنامه نویسی از نگاه بیلی وایلدر ... مخاطبین شما سلیقه مشخص و واحدی ندارند. به این معنی که باید تمام هنر خود را به کار بگیرید تا بتوانید همه سلیقه ها را درگیر داستان کنید....
ادبیات و هنر فیلم و سینما

۹ نکته کاربردی برای نوشتن فیلمنامه کوتاه

محمد زکی زاده
9 نکته کاربردی برای فیلمنامه کوتاه ... سعی کنید بیشتر از 10 صفحه ننویسید. توجه داشته باشید که در کم گویی و گزیده گویی خطای کمتری وجود دارد. سعی کنید فیلمنامه‌ای بنویسید که حتی یک...