برچسب : نکات مهم

سلامت کودک

تغذیه کودک در سال دوم تولد

کودک من
تغذیه تکمیلی رشد وزن و قد در سال دوم تولد کندتر از سال اول است. رشد وزن مغز در سال دوم هم کمتر از سال پیش است.  نکات مربوط به تغذیه در سال دوم تولد...
سلامت کودک

نکات مهم در تغذیه تکمیلی کودک تا یک سالگی

کودک من
نکات مهم مربوط به غذای کمکی شیر مادر همچنان غذای اصلی شیرخوار، از نظر دریافت انرژی، مواد مغذی و مایعات است. تغذیه با شیر مادر باید بر حسب میل و تقاضای شیرخوار به دفعات زیاد...