برچسب : نکته طلایی<

رمزهای موفقیت

۹ جمله طلایی

مهسا زکی زاده
۹ جمله طلایی ۱_ یادت باشه تا خودت نخوای هیچکس نمیتونه زندگیتو خراب کنه ۲_ یادت باشه که ارامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی ۳_ یادت باشه خدا همیشه مواظبته ۴_ یادت باشه...