برچسب : نگرانی

روانشناسی موفقیت موفقیت

تکنیک جعبه نگرانی برای رفع استرس

مهسا زکی زاده
تکنیک جعبه نگرانی برای رفع استرس یک تکنیک در رفع استرس با عنوان Worry Box یا “جعبه نگرانی” یک جعبه مقوایی مثل یک جعبه کفش بردارید، و درب آن را محکم چسب نواری بزنید. بالای...
رمزهای موفقیت موفقیت

ما شرایط را به طرف خودمان جذب می کنیم…

مهسا زکی زاده
ما شرایط را به طرف خودمان جذب می کنیم… اگر پیوسته احساس کمبود، اندوه، افسردگی و فقدان عشق یا هرگونه ناتوانی دیگر می‌کنی، به طور جدی بیندیش که چگونه این شرایط را به طرف خود...