برچسب : نگهداری نخل ماداگاسکار

پرورش گل و گیاه عمومی

گیاه نخل ماداگاسکار و شرایط نگهداری از آن

نویسنده
گیاه نخل ماداگاسکار و شرایط نگهداری از آن ...از جمله شرایط نگهداری نخل ماداگاسکار، آبیاری کم و نور فراوان است. گونه های مختلفی از این گیاه در جهان وجود دارد که اکثر آنها بومی منطقه...