برچسب : نیما

ادبیات شعر پارسی

سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج

امیرپاکنژاد
سیزدهم دی ماه؛ سالمرگ نیما یوشیج ... هست شب / يک شب دم كرده و خاک / رنگ رخ باخته است / باد - نوباوه‌ی ابر - از بر كوه / سوی من تاخته است...
ادبیات

امکان ظهور نیما در تاریخ کم است؛ به بهانه زادروز نیما یوشیج

محمد زکی زاده
اکثر بزرگان، از قبیل فردوسی و خیام و سعدی و حافظ و مولوی، در موقعیت بهار قرار دارند و نه در شرایط نیما یوشیج....